Nyregistrering Judo

Knøtter   3 - 5 år                                                                                                          onsdag     Kl-17:15
--------------------   -----------------------------        --------------------------        ------------------------      

Barn      6 - 8 år         tirsdag    Kl-17:00                  torsdag       Kl-17:00         onsdag    Kl-18:30 
--------------------   -----------------------------        --------------------------        ------------------------
Barn      9 - 12 år      tirsdag      Kl-18:00                 torsdag       Kl-18:00         onsdag    Kl-18:30 
-------------------     -----------------------------       ---------------------------       ------------------------

Ungdom                    tirsdag       Kl-19:30                torsdag       Kl-19:30
-------------------     -----------------------------       --------------------------
Voksne                      tirsdag      Kl-19:30                torsdag       Kl-19:30
-------------------
  • Wix Facebook page
ADRESSE:
Sola Judoklubb
Solahallen
Kornbergvegen 24 
4050 Sola 
Norway
Tel:   46636883
solajudo@gmail.com
Våre treningslokaler: