Medlemskap 2020

Medlemskontigent for alle: 100kr pr år

Barn opp til 12 år :

Treningsavgift: 193 kr pr mnd

Barn opp til 12 år blir automatisk forsikret av idrettsforbundet når regningen er betalt.

Barn og voksne fra 13 år :

Treningsavgift: 243 kr pr mnd

Obligatorisk forsikring: 260 kr pr år

For betalt medlemsavgift er medlemmet forsikret under treningen og har mulighet til å være med å skape klubbens fremtid. I tillegg til medlemskapet i Sola Judoklubb er medlemskap i Norges Idrettsforbund, Norges Judoforbund og i Judoregion Vest inkludert i kontingent.   

 

Fakturering skjer i februar og august for 6 måneder samlet, for nybegynnere etter prøvetrening fra oppstart samlet fram til nærmerste halvåret. Innbetalt kontingent refunderes ikke hvis medlemskapet avsluttes. Utmeldingen må skje via Min idrett på NIF sine sider.  

Konto 32016692122

Kurs for barnehage, skole osv. Vennligst ta kontakt med instruktørteamet for avtale.