top of page

Medlemskap 2024

Medlemskontigent : Judo/ Boksing/Fitnessdans

 

Gruppe- klubbmedlem 370 kr pr år

Det skilles mellom medlemsavgift og treningsavgift.

Dette er vi pliktig til ihht gjeldende regler fastsatt av Norges Idrettsforbund.

Medlemsavgiften er årlig og man står som registrert medlem ut kalenderåret.

Treningsavgiften betales forskuddsvis halvårlig.

Judo

Barn opp til 12 år 

Treningsavgift  pr semester:  1325 kr

Barn opp til 12 år blir automatisk forsikret av idrettsforbundet når regningen er betalt.

Barn /Ungdom/Voksne  fra 13 år 

Treningsavgift  pr semester:  1500 kr

Forsikring 2024 - Grunnlisens:  350 kr

Boksing

Ungdom fra 13 år opptil 20 år:

Treningsavgift: 400 kr pr mnd

Forsikring 2024 - Grunnlisens:  350 kr

Voksene fra 21 år:

Treningsavgift: 450 kr pr mnd

Forsikring 2024 - Grunnlisens:  350 kr

Fitnessdans

Barn /Ungdom/Voksne  

Treningsavgift: 350 kr pr mnd

For betalt medlemsavgift er medlemmet forsikret under treningen og har mulighet til å være med å skape klubbens fremtid. I tillegg til medlemskapet i Sola Judoklubb er medlemskap i Norges Idrettsforbund og Norges Judoforbund  inkludert i kontingent.   

Pris er for ett semester. Vårsemestret går fra ca. 5. januar til ca.15. juni.

Høstsemestret fra ca 1. September til ca 12. desember

Fakturering skjer i februar og august for ett semester, for nybegynnere etter prøvetrening fra oppstart samlet fram til nærmerste halvåret. Innbetalt kontingent refunderes ikke hvis medlemskapet avsluttes. Utmeldingen må skje via Min idrett på NIF sine sider.  

Konto 32016692122

Kurs for barnehage, skole osv. Vennligst ta kontakt med instruktørteamet for avtale.

bottom of page